Kronen en bruggen

Kronen en bruggen kunnen dienen als duurzame vervanging voor tanden en kiezen. Ze benaderen zoveel mogelijk de oorspronkelijke vorm en functie van uw tanden en kiezen.

Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?

  • Er is onvoldoende houvast voor een vulling
  • Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan
  • Verbeteren van het uiterlijk
  • Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan

Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers passen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?

  • Om beter te kunnen kauwen bij verminderd kauwvlak
  • Verbetering van het uiterlijk
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaan uitgroeien