Huisregels bij Citident

Wij heten u van harte welkom in onze praktijk Citident.

Een gezonde mond is ook een onderdeel van uw algemene gezondheid. Als Tandheelkundig Centrum Citident willen wij u ondersteunen om uw mondgezondheid zo optimaal mogelijk te houden. Dat doen we samen met het gehele team en met u. Als praktijk hebben we wel een aantal regels opgesteld zodat wij in staat zijn om samen met u de meest optimale mondzorg te bereiken.

Als cliënt van Citident hebben beschikken wij over uw medische gegevens. Daarnaast verzamelen wij alle gegevens om de huidige conditie van uw mondzorg te bepalen en samen met u de eventuele wensen te bespreken. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn om foto’s te maken, gegevens bij collega’s op te laten vragen en een medische gezondheidsvragenlijst in te vullen. Wij doen er alles aan om uw verwachting waar te maken.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Wij hebben geen inloopspreekuur.

Bij pijnklachten kunt u tijdens de openingstijd contact opnemen. Wilt u nog dezelfde dag gezien worden, belt u dan voor 09.30 uur. Indien u een afspraak heeft voor pijnklachten is het niet mogelijk om daarnaast andere (uitgestelde) behandelingen of een controle uit te voeren.

Wij willen voor iedereen de beste zorg. Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt door bijvoorbeeld een spoedgeval dat behandeld moet worden. Het kan zijn dat u dan even moet wachten tot u aan de beurt bent. Wij doen ons uiterste best om de uitlooptijd te beperken. Het is op geen enkele manier mogelijk om de uitlooptijd bij de tandarts of andere behandelaars van Citident te verhalen. Om eventuele uitlooptijd te voorkomen verzoeken wij u om 5-10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn.

Indien er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn zoals verhuizing, nieuw mailadres, nieuwe verzekering of wijzigingen in uw medische gegevens, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan ons. Dat kan per mail, telefonisch of persoonlijk aan de Balie. Het is voor uw gezondheid en veiligheid van belang om wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Om uw mondzorg optimaal te houden raden wij aan om de tandarts elke 6 maanden voor een gebitscontrole te bezoeken. Wij zijn niet aansprakelijk voor achterstallig onderhoud aan uw gebit. Ook bij het dragen een gebitsprothese adviseren wij u om deze 1 keer per jaar te laten controleren.

Wij sturen wekelijks afspraakherinneringen per email naar onze cliënten voor de afspraken die de week erop plaatsvinden. Deze service verstrekken wij gratis en u kunt geen rechten hieraan ontlenen. Het kan voorkomen dat u geen afspraakherinnering ontvangt van ons vanwege een technische storing of het ontbreken van het juiste mailadres. In dat geval is het niet zo dat uw afspraak niet doorgaat!

Als u een afspraak heeft dan is deze tijd ook specifiek voor u gereserveerd. Mocht u de afspraak niet nakomen of 24 uur van te voren annuleren, dan brengen wij kosten in rekening voor het niet nakomen van uw afspraak.

U kunt uw afspraak annuleren of wijzigen. Wij verzoeken u dit zo ruim mogelijk voor uw afspraak te doen om te voorkomen dat er kosten rekening gebracht worden. Kleine afspraken en controles kunt u minimaal 24 uur van tevoren verzetten of annuleren. Grote afspraken dient u minimaal 48 uur van te voren te verzetten of annuleren. Houdt u rekening met de weekenden. Verzetten of annuleren kan alleen op werkdagen! Dit kan telefonisch, per mail of via de website. 

Als u de afspraak verzet kan het voorkomen dat u een langere wachttijd heeft.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten zelf uit te schrijven in geval van :

  • Meerdere keren niet nakomen van de afspraak
  • Niet betalen van behandelingen/controles
  • Agressief gedrag en/of geweld
  • Slechte persoonlijke hygiëne

Wij maken gebruik van de diensten van Infomedics voor het versturen van de rekeningen. Infomedics is een factureringsbedrijf. Mocht u vragen hebben over uw factuur dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Infomedics onder telefoonnummer 036-2031900. Wilt u geen facturen ontvangen Infomedics, dan dient u dit voor de behandeling aan te geven en de factuur na afloop van de behandeling contant te voldoen.

Voor een uitgebreide behandeling ontvangt u van ons vooraf een begroting. Vanaf een behandelbedrag van 250,00 Euro is het verplicht om een begroting op te stellen. U ontvangt deze op eigen verzoek per email. Het is altijd mogelijk een begroting op te vragen.

Wij werken graag in een schone mond. Poets uw tanden voor de afspraak bij de tandarts thuis. Mocht dit niet lukken dan is er bij ons gelegenheid om uw tanden te poetsen. Wij werken in een schone en hygiënische ruimte. Het is derhalve niet toegestaan om in vervuilde werkkleding de praktijk te betreden.

Alle vormen van agressief gedrag, verbaal of fysiek worden niet getolereerd. U wordt onmiddellijk uitgeschreven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om goed over uw eigendommen te waken en ze niet onbeheerd achter te laten.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder overleg tussen u en de tandarts. Alle informatie blijft binnen de praktijk. Medische gegevens die noodzakelijk zijn voor uw gezondheid in het algemeen worden wel gedeeld met een specialist of de huisarts als er medisch onderzoek nodig is. Het delen van deze gegeven gebeurt op een wettelijke en veilige manier.

Graag doen we onderzoek naar de klanttevredenheid binnen de praktijk. Door het uitvragen van uw wensen en behoeften zijn we in staat de praktijk elk moment te verbeteren. U mag altijd uw wensen of behoeften kenbaar maken aan de balie.

Heeft u een klacht? Maak deze bespreekbaar. U kunt uw klacht persoonlijke melden bij de assistente of de balie. Ook kunt u een mail sturen naar info@citident.nl. Wij werken samen met de KNMT mocht het niet mogelijk zijn uw klacht naar tevredenheid op te lossen.