Controle

U legt zelf de basis voor het al dan niet behouden van uw gebit.

Tijdens de (half)jaarlijkse controle bekijkt de tandarts de volgende punten:

  • Cariës (gaatjes)
  • Ontstekingen aan de tandwortel
  • Mondhygiëne
  • Esthetiek en functionaliteit

Het is noodzakelijk om een röntgenfoto te maken van uw kaak en gebit om te kijken of er diepliggende problemen zijn die mogelijk problemen met het gebit kunnen veroorzaken. Wij hanteren hierbij de volgende frequentie:

  • Elk jaar bij een verhoogd cariësrisico
  • Elke 2 jaar bij een gemiddeld cariësrisico
  • Elke 3 jaar bij een verlaagd cariësrisico

Wij adviseren u om de controle elk half jaar te laten uitvoeren. Voert u geen controle uit dan is Citident niet aansprakelijk voor schade aan uw gebit.